Tandvårdsbidrag

Statistik från Försäkringskassan visar att över 50 % av befolkningen inte nyttjar sitt tandvårdsbidrag. Vi vill därför informera om hur bidragssystemet fungerar så att du inte går miste om det ekonomiska stöd som finns.

Så fungerar tandvårdsbidraget
  • Det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, är ett bidrag från Försäkringskassan som du får för att underlätta dina tandvårdskostnader.
  • Bidraget delas ut varje år den 1 juli från och med det år du fyller 24.
  • Ett bidrag kan som längst sparas i två år innan det ersätts av ett nytt. Om du låter det gå fler än två år mellan besöken går du därför miste om ditt ena bidrag.
  • Bidraget uppgår till maximalt 600 kronor eller 1 200 kronor beroende på din ålder. Är du 24-29 år eller 65 år och äldre är ditt tandvårdsstöd 600 kronor/år och är du 30-64 år ligger bidraget på 300 kronor/år.
  • Du behöver inte ansöka om bidraget. Det delas ut automatiskt och det finns registrerat hos tandläkaren.
  • Bidraget går ej att använda vid betalning av estetiska behandlingar.
  • Bidraget bestäms och regleras i regeringsbudgeten och är samma för alla tandvårdsgivare som är anslutna till Försäkringskassan.
  • Till och med året du fyller 23 år går du kostnadsfritt till tandläkaren.Se hur mycket du får i tandvårdsbidrag