Allmäntandvård

Vår allmäntandvård erbjuder tandvård för vuxna. Våra tandläkare utför allt från undersökningar till mer avancerad tandvård och får dig att känna dig trygg. Varmt välkommen att kontakta oss.

Estetisk tandvård

Estetisk tandvård syftar till att korrigera missfärgade tänder och fyllningar, stora mellanrum mellan tänderna, sneda tänder, trångställda tänder, skadade tänder samt att ersätta saknade tänder.

Övriga behandlingar

Vilken eller vilka metoder vi använder oss av avgörs i dina specifika förutsättningar och behov. Det kan vara skalfasader, kronor, implantat, tandbro, applicering av komposit på tänder, tandblekning, mm.

Gävle Implantatklinik

Hos oss jobbar hela teamet tillsammans för att du ska få den bästa tandvården. Vi ger dig en modern tandvård av högsta kvalitet. Därför väljer vi högkvalitativa produkter i alla steg. Vi jobbar kontinuerligt med kvalitetssäkring och strävar efter att ständigt förbättra våra rutiner och utveckla vår kompetens.

Vi är kvalitetsdiplomerade inom Praktikertjänst AB och jobbar ständigt med att utvecklas. Praktikertjänst AB har de mest nöjda kunderna, alla kategorier, enligt SKI (Svenskt kvalitetsindex).

Med anledning av covid-19 pandemin: Tillhör du någon av riskgrupperna eller har förkylningssymptom bör du inte besöka oss, med tanke på risken för smittspridning. Ta hand om dig!

Ring oss på 026-122008

Medarbetare

Malin Dahlberg-Moza

Leg. tandläkare

Sofia Wallinder

Leg. tandläkare

Katrin Karnatz

Leg. tandhygienist

Lena Pettersson

Leg. tandhygienist

Gulsum Acar

Leg. tandhygienist

Karin Källberg

Tandsköterska

Eleonor Tränman

Tandsköterska

Yvette Löf

Tandsköterska

Kerstin Malm

Tandsköterska

Camilla Strandell

Tandsköterska

Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda

026-12 20 08

Telefontider: måndag-torsdag 8-15:30, fredag 8-13:00

Öppet: måndag-torsdag 8-16, fredag 8-13:30

Prislista

101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 975
103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 550
107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 1055
108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1725
111 Basundersökning, utförd av tandhygienist 750
112 Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 875
113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 500
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning utförd av tandhygienist 560
121 Röntgenundersökning av enskild tand 70
122 Röntgenundersökning, delstatus 275
123 Röntgenundersökning, helstatus 840
124 Panoramaröntgenundersökning 650
125 Röntgenundersökning, extraoral 515
126 Röntgenundersökning, omfattande 985
127 Röntgenundersökning, delstatus 275
128 Röntgenundersökning, större delstatus 510
141 Studiemodeller, för behandlingsplanering 700
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330
163 Biopsi 1500
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid 205
206 Fluorbehandling 350
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten 350
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande 650
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande 900
301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 465
302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 1225
303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1780
311 Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 450
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 195
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 980
314 Beteendemedicinsk behandling 455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 485
322 Stegvis exkavering 1500
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 650
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 1100
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1550
401 Tanduttagning, en tand 1550
402 Tanduttagning, när separation eller friläggningävs, en tand 2050
403 Tanduttagning, tillkommande, enkel 250
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle 4349
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 5451
406 Tanduttagning, övertalig tand 1550
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 2679
420 Implantat, per styck 4250
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat 6900
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik 2500
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat 9686
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik 2995
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat 12820
426 Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik 3510
427 Benaugmentation med egen benvävnad, per operationstillfälle 6400
428 Benaugmentation med benersättningsmaterial, per operationstillfälle 7540
435 Avlägsnande av ett implantat 1550
436 Avlägsnande av implantat, enkel 350
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle 5466
446 Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 2512
447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1440
448 Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1040
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 450
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal 4150
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler 4775
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5 980
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 6350
210 Akut endodontisk behandling 1050
522 Komplicerad kanallokalisation 1050
523 Stiftborttagning 1145
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle 4555
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 1225
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4200
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 4200
603 Reponeringsskena, per skena 5165
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 2450
606 Motorisk aktivering 600
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 750
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 1050
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 1360
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand 1 545
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar 1150
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar 1700
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar 1810
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1900
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd 650
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3550
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift 2050
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led 3190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd 2750
807 Semipermanentona eller hängande led, per led 3175
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3810
809 Långtidstemporär laboratorieframställdona eller hängande led, per led 1900
811 Cementering av lossnad protetisk konstruktion, per stöd 1200
812 Reparation avona eller bro, utan tandteknisk insats 1470
813 Broreparation med tandteknisk insats 4490
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande 7760
815 Sadelkrona 5195
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 4300
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5995
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 12900
825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments 13100
826 Attachments, per styck 400
827 Hel underkäksprotes 15000
828 Hel överkäksprotes 15000
829 Immediatprotes, hel käke 14000
831 Justering av avtagbar protes 510
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand 2600
833 Rebasering av protes 2900
834 Lagning av protes där avtryckävs 2600
835 Rebasering och lagning av protes 3600
836 Komplicerad lagning av protes 4320
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 7255
839 Inmontering av förankringselement, per käke 3670
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 2255
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering 5300
847 Klammerplåt 4000
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition 850
850 Implantatförankradona, en per käke 11200
852 Implantatförankradona, flera i samma käke 11200
853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2990
854 Semipermanentona eller hängande led på implantat, per led 2990
855 Fästskruv och cylinder vid semipermanentona på implantat, per implantat 540
856 Långtidstemporär laboratorieframställdona eller hängande led på implantat, per led 1900
857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställdona på implantat, per implantat 490
858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1255
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat 50000
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat 51000
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler 53000
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler 45000
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat 28000
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat 32000
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler 38000
874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, två implantat 4145
875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, tre implantat 4700
876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, fyra implantat 5605
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive implantat, implantatkomponenter och förankringselement 16000
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 400
880 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2705
881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1740
882 Av- och återmontering av implantatförankrade konstruktioner på sammanlagt tre eller flera implantat 3960
883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 7280
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro där omfattande tandteknisk insatsävs 13520
888 Fästskruv, per styck 300
889 Centrumskruv, per styck 605
921 Utbytesåtgärd.ona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand 6590
922 Utbytesåtgärd.ona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar 6590
925 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036. Implantat ingår 11385
926 Utbytesåtgärd. En implantatförankradona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 13673
928 Utbytesåtgärd. Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på. Implantat ingår 11385
929 Utbytesåtgärd. En implantatförankradona på ett käkbensförankrat implantat vid tillstånd 5031 eller 5036 när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på 13673
000 Tandskydd, per käke 2500
000 Fastsättning av tandsmycke, exklusive smycke 1000
000 Uteblivande 700
000 Sent återbud 700
000 Snarkskena/sömnapnéskena 9447
000 Skalfasad (på estetisk indikation) 7950
000 Keramiskrona (på estetisk grund) 7950

Kontakta oss

Gävle Implantatklink

Norra Rådmansgatan 8C, 803 11 GävleWebbyrå Webbo